DUYUŞ VE DÜŞÜNÜŞ 

Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer 
Ay geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber. 
  
Kalbim zaman zaman bu haberlerle burkulu; 
Zihnim düşünceden dağınık, gözlerim dolu. 
  
Kaybetti asrımızda ölüm eski hüznünü, 
Lakayd olan mühimsemiyor gamlı bir günü. 
  
Çok şey bilen diyor:'Gidecek her gelen nesil 
Ey sade-dil Bu bahsi hayatında böyle bil 
  
Hiç durmadan, hayat öğütür devreden bu çark, 
Ölmek sırayladır, sıralanmakta varsa fark. 
  
İlmin derin görüşleri, aklın hükümleri 
Doldurmuyor boşalmış olan hisli bir yeri. 


Yahya KEMAL