VUSLAT
  Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
  Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar,
  Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı,
  Görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı.
  Gördükleri rü'ya,ezeli bahçedir aşka;
  Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka,
  Bülbülden o eğlencede feryad işitilmez,
  Gül solmayı,mehtab azalıp bitmeği bilmez;
  Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi,
  Zenginler o cennette fakirlerle müsavi;
  Sevdaları hulyalı havuzlarda serinler,
  Sonsuz gibi bir fıskiye ahengini dinler.

  Bir ruh o derin bahçede bir def'a yaşarsa,
  Boynunda onun kolları,koynunda o varsa,
  Dalmışsa,onun saçlarının rayihasiyle.
  Sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle;
  Yıldızları boydan boya doğmuş gibi, varlık,
  Bir mu'cize halinde,o gözlerdedir artık;
  Kanmaz en uzun buseye,öptükçe susuzdur.
  Zira susatan zevk o dudaklardaki tuzdur;
  İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan,
  Bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan.

  Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler.
  Bir gün, nereden,hangi tesadüfle gelirler?
  Aşk onları sevk ettiği günlerde,kaderden,
  Rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden;
  Geldikleri yol... Ömrün ışıktan yoludur o:
  Alemde bir akşam ne semavi koşudur o!
  Dört atlı o gerdune gelirken dolu dizgin,
  Sevmiş iki ruh,ufku görürler daha engin.
  Simaları gittikçe parıldar bu zaferle,
  Gök her tarafından donanır meş'alelerle.

  Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
  Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar,
  Dünyayı unutmuş bulunurken o sularda,
  -Zalim saat ihmal edilen vakti çalar da-
  Bir an uyanırlarsa leziz uykularından,
  Baştan başa,her yer kesilir kapkara zindan.
  Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak,
  Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak.
  Ey talih! Ölümden de beterdir bu karanlık;
  Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık;
  Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et!
  Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et!
  
            Yahya Kemal BEYATLI