ANIŞ

yıkık manastırın orda
kalbim ki,
o da yıkıktı.

bir keşiş bıçağıyla dağlanmış
çiçekbozuğu,çopur -
bir hayat
acıtıyordu beni

              sevgilim.
her şeyin
hüzne vurduğu yerde
bütün saatlerin,
kuzguni bir denizi
               çoğaltarak
hayat 
acıtıyordu beni.bense geçerdim
karamuklarla, karabasanların

                            arasından
geçerdim
hiçbir
im
bırakmadan geride
bana en sırlı gelen
acının o en sırlı noktaından.

bin dokuz yüz yetmiş beş'in
                           ekiminde
yıkık
manastırın orda
kalbim ki, o da.

Behçet AYSAN
(Karşı Gece)