KIRIK BİR KURŞUNKALEMİN ŞİİRİ

yollar uzak ay bedir
sırtımda gümüş hançer
yürürüm de ölemem
kan damlatır karanfil.

usulca mavi bir kar
kara geceye düşer
tutuşur fundalıklar
gelir kalbimi yakar.

gün olur belki öper
ay ışığı acıyı
o yaralı cerenler

yanık sulara iner.

yollar uzak ay bedir
sırtımda gümüş hançer

yürürüm de ölemem
kan damlatır karanfil

Behçet AYSAN
(Deniz Feneri)